Terminen är igång! Härligt pass med dessa två ungdomar 😊👍 #sportjujutsu #dynamixherrljunga #riise #orderkontoretäger