Besök från @budoklubbenshindo idag

Postad på Instagram 23e mars 2023

Besök från @budoklubbenshindo idag. Trevligt! Välkomna åter!