Härligt pass med sjj! Ungdomarna blir bara bättre och bättre. 😊 #dynamixherrljunga #sportjujutsu #riise #orderkontoretäger